• Dodatečné přijímací řízení

Dodatečné přijímací řízení

Dodatečné přijímací řízení je možnost, jak podat přihlášku i po termínech upravených Harmonogramem přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do bakalářských, magisterských a navazujících magisterských i doktorských studijních programů.
Přehled bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programů

Katolická teologická fakulta

Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Dějiny křesťanského umění

prezenční (3)

3. srpna 2021

Teologické nauky

distanční (4)

3. srpna 2021

Dějiny evropské kultury

prezenční (3)

3. srpna 2021


Magisterské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Katolická teologie

prezenční (5)

3. srpna 2021


Navazující magisterské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Teologické nauky

distanční (2)

3. srpna 2021

Dějiny křesťanského umění

prezenční (2)

3. srpna 2021

Dějiny evropské kultury

prezenční (2)

3. srpna 2021

Aplikovaná etika

kombinovaná (2)

3. srpna 2021Evangelická teologická fakulta

Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Sociální a pastorační práce

prezenční (3)

10. srpna 2021

Sociální a pastorační práce

kombinovaná (3)

10. srpna 2021

Teologie křesťanských tradic

prezenční (3)

10. srpna 2021

Evangelická teologie

prezenční (3)

10. srpna 2021

Evangelická teologie

kombinovaná (3)

10. srpna 2021

Protestant Theology

prezenční (3)

10. srpna 2021


Navazující magisterské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika

prezenční (2)

10. srpna 2021

Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika

kombinovaná (2)

10. srpna 2021

Teologie - spiritualita - etika

prezenční (2)

10. srpna 2021

Evangelická teologie

prezenční (2)

10. srpna 2021

Evangelická teologie

kombinovaná (2)

10. srpna 2021

Protestant Theology

prezenční (2)

10. srpna 2021Husitská teologická fakulta

Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

prezenční (3)

13. srpna 2021

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

prezenční (3)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

prezenční (3)

13. srpna 2021

Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Husitská teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

prezenční (3)

13. srpna 2021

Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (3)

13. srpna 2021

Husitská teologie

kombinovaná (3)

13. srpna 2021Navazující magisterské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Judaistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

prezenční (2)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Religionistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Judaistika se sdruženým studiem Husitská teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Religionistika se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Religionistika se sdruženým studiem Husitská teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Religionistika se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Husitská teologie se sdruženým studiem Religionistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Husitská teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Husitská teologie

kombinovaná (2)

13. srpna 2021

Husitská teologie se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Husitská teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

prezenční (2)

13. srpna 2021

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Pravoslavná teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice se sdruženým studiem Husitská teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Religionistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradice

prezenční (2)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie

prezenční (2)

13. srpna 2021

Pravoslavná teologie se sdruženým studiem Judaistika

prezenční (2)

13. srpna 2021

Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy

prezenční (2)

13. srpna 2021
Filozofická fakulta

Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Archeologie pravěku a středověku

prezenční (3)

9. srpna 2021

Asijská studia se specializací Indologie

prezenční (3)

9. srpna 2021

Asijská studia se specializací Indonésistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Asijská studia se specializací Mongolistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Asijská studia se specializací Tibetanistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Fonetika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Germánská a severoevropská studia se specializací Finština

prezenční (3)

9. srpna 2021

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Hudební věda

prezenční (3)

9. srpna 2021

Jihovýchodoevropská studia

prezenční (3)

9. srpna 2021

Logika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Portugalistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Ruský jazyk a literatura

prezenční (3)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Maďarská studia

prezenční (3)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Polonistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Slovakistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Romistika

prezenční (3)

9. srpna 2021

Východoevropská studia

prezenční (3)

9. srpna 2021

Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

prezenční (3)

9. srpna 2021

Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

prezenční (3)

9. srpna 2021Navazující magisterské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Archeologie pravěku a středověku

prezenční (2)

9. srpna 2021

Asijská studia se specializací Tibetanistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Dějiny umění

prezenční (2)

9. srpna 2021

Francouzská filologie

prezenční (2)

9. srpna 2021

Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Germánská a severoevropská studia se specializací Nederlandistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Germánská a severoevropská studia se specializací Skandinavistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Hispanistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Hudební věda

prezenční (2)

9. srpna 2021

Informace, média a knižní kultura

prezenční (2)

9. srpna 2021

Logika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Religionistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Ruský jazyk a literatura

prezenční (2)

9. srpna 2021

Řecká a latinská studia

prezenční (2)

9. srpna 2021

Sociologie

prezenční (2)

9. srpna 2021

Východoevropská studia

prezenční (2)

9. srpna 2021

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

prezenční (2)

9. srpna 2021

Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

prezenční (2)

9. srpna 2021

Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

prezenční (2)

9. srpna 2021

Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

prezenční (2)

9. srpna 2021

Učitelství ruského jazyka pro střední školy

prezenční (2)

9. srpna 2021

Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy

prezenční (2)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Maďarská studia

prezenční (2)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Polonistika

prezenční (2)

9. srpna 2021

Středoevropská studia se specializací Slovakistika

prezenční (2)

9. srpna 2021
Fakulta sociálních věd

Bakalářské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

History and Area Studies

prezenční (3)

31. srpna 2021

Politics, Philosophy and Economics

prezenční (3)

31. srpna 2021

Social Sciences

prezenční (3)

31. srpna 2021

Economics and Finance

prezenční (3)

31. srpna 2021


Navazující magisterské studijní programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Geopolitical Studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

Balkan, Eurasian and Central European Studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme

prezenční (2)

31. srpna 2021

Master in Area Studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

International Economic and Political Studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

Society, Communication and Media

prezenční (2)

31. srpna 2021

Media and Area studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

International Relations

prezenční (2)

31. srpna 2021

International Security Studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

Public and Social Policy Studies

prezenční (2)

31. srpna 2021

Sociology of Contemporary Societies

prezenční (2)

31. srpna 2021

Finance and Data Analytics

prezenční (2)

31. srpna 2021

Economics and Finance

prezenční (2)

31. srpna 2021Fakulta humanitních studií

Navazující magisterské programy


Studijní program

Forma studia (délka studia)

Termín podání přihlášky

Elektronická kultura a sémiotika

prezenční (2)

15. srpna 2021

Filosofie v kontextu humanitních věd

prezenční (2)

15. srpna 2021

Historická sociologie

prezenční (2)

15. srpna 2021

Historická sociologie

kombinovaná (2)

15. srpna 2021

Orální historie - soudobé dějiny

prezenční (2)

15. srpna 2021

Orální historie - soudobé dějiny

kombinovaná (2)

15. srpna 2021

Sociální a kulturní ekologie

prezenční (2)

15. srpna 2021

Studia občanské společnosti

prezenční (2)

15. srpna 2021

Studia občanské společnosti

kombinovaná (2)

15. srpna 2021

Antropologická studia

prezenční (2)

15. srpna 2021

Přehled doktorských studijních programů

Poslední změna: 15. červen 2021 14:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail: info@cuni.cz

Celetná 13

116 36 Praha 1


Provozní doba a kontakty na odděleníUniverzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám