Typy studia

Univerzita Karlova nabízí


  • Bakalářský studijní program. standardní doba studia včetně praxe je 3 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce, a absolvent získává titul bakalář (Bc.).


  • Magisterský studijní program. Navazuje na bakalářský studijní program, trvá standardně 2 roky, magisterský studijní program nenavazující je obvykle 5 nebo 6 let dlouhý. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul magistr (Mgr.), MUDr. či MDDr. (doktor zubního lékařství).


  • Doktorský studijní program. Standardně trvá 3 nebo 4 roky, studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.).


  • Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání této zkoušky jsou udělovány akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.


  • Joint Degree a Multiple Degree. Schématem joint degree rozumíme integrované společné studium se zahraničními partnery, na jehož konci student získá společný diplom, popřípadě dva nebo více diplomů partnerských univerzit.Poslední změna: 9. únor 2018 14:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Opletalova 38

110 00 Praha 1


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám