Sociální program UK

Univerzita Karlova podporuje své studenty nejen formou stipendií, ale i materiální podporou, podorou zaměřenou na různé skupiny studentů (studenti-rodiče, studenti se speciálními potřebami atd.) a systémem poradenských služeb.


Stipendia

Univerzita Karlova poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií.


Nejběžnějším je stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium. Kromě toho lze v případě výskytu mimořádné situace zažádat o stipendium účelové. Vždy nejméně 10 % nejlepších studentů dané fakulty může rovněž pobírat stipendium za vynikající studijní výsledky.


Základní druhy stipendií poskytovaných na UK jsou:


Materiální podpora

Kromě výše uvedené finanční podpory mohou studenti nacházející se v obtížné finanční situaci během svého studia využít také možnosti zapůjčení notebooku. Pro studenty se speciálními potřebami je potom navíc k dispozici půjčovna nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které jim mohou výrazně pomoci při zvládání studijních povinností.


Podpora studentů se speciálními potřebami

Služby poskytované studentům se speciálními potřebami jsou již tradiční součástí univerzitní podpory. Patříte-li do této cílové skupiny studentů, můžete využít modifikace přijímacího řízení a následně úpravy podmínek studia v jeho průběhu.


Podpora studentů-rodičů

Studenti-rodiče pečující o dítě do 3 let věku mohou podle Opatření rektora č. 14/2013 požádat o uznání doby rodičovství. Na základě toho mají potom nárok na úpravy podmínek studia (např. na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností apod.) a nezapočítávání doby rodičovství do celkové doby studia. Pro ubytování rodičů s dětmi je vyhrazena také tzv. manželská kolej.


V průběhu akademického roku mohou rodiče také využívat při péči o své děti prostory dětských koutků, které jsou postupně na fakultách zřizovány (např. FF, PedF, FTVS) a také služby profesionálního či svépomocného hlídání nebo předškolního vzdělávání (např. MŠ Rybička na PřF UK).


Systém poradenských služeb

Univerzita nabízí studentům pomoc při orientaci v akademickém prostředí a při řešení jejich životních situací prostřednictvím širokého spektra infromačních a poradenských služeb. Ty jsou poskytovány buď na úrovni celouniverzitní nebo přímo domovskou fakultou studenta. Informační, poradenské a sociální centrum UK poskytuje všem studentům kromě základního informačního servisu následující poradenské služby:Na jednotlivých fakultách lze potom nalézt různě specializované odborné poradny a v některých případech i neformální vrstevnickou podporu prostřednictvím studentských tutorů (např. PedF UK). Další informace týkající se poradenských služeb naleznete zde.


Užitečné odkazy


Poslední změna: 1. září 2017 18:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Celetná 13

Praha 1, 116 36


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám