Typy studia

Univerzita Karlova

 • Má zcela unikátní obory – např. adiktologie, egyptologie, meteorologie a klimatologie, globální migrační a rozvojová studia, klínopis, fyzika nanostruktur, matematická lingvistika, sociální epidemiologie, hebraistika, bioinformatika, vědy o Zemi a mnoho dalších.


 • Naší absolventi mají dlouhodobě jednou z nejnižších nezaměstnaností v ČR.


 • Nabízí bakalářské, magisterské, navazující magisterské nebo doktorské studium. Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná, studium je buď jednooborové, nebo dvouoborové.

Kolik máme studentů?

 • 49 236 studentů

 • 17 577 studentů v bakalářském programu

 • 14 943 studentů v magisterském programu

 • 9 288 studentů v navazujícím magisterském programu

 • 7 428 studentů doktorského studijního programu

 • 17 % zahraničních studentů

 • 1 230 studentů vycestovalo v akademickém roce 2016/2017 v rámci programu Erasmus

 • 1 741 studentů na UK přijelo v akademickém roce 2016/2017 v rámci programu Erasmus

 • 8 274 absolventů v roce 2016

UK nabízela 322 studijních programů v roce 2016. Počet oborů je mnohonásobně větší

 • Bakalářský studijní program: standardní doba studia včetně praxe je 3 roky. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce, a absolvent získává titul bakalář (Bc.).


 • Magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program, trvá standardně 2 roky, magisterský studijní program nenavazující je obvykle 5 nebo 6 let dlouhý. Studium se řádně ukon- čuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba diplomové práce. Absolvent získává titul magistr (Mgr.), MUDr. či MDDr. (doktor zubního lékařství).


 • Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání této zkoušky jsou udělovány akademické tituly JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.


 • Doktorský studijní program standardně trvá 3 nebo 4 roky, studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.).Poslední změna: 8. únor 2018 12:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz

Opletalova 38

110 00 Praha 1


Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám